Lending off-line through Blue Fin Lending Asia Inc

iPera educates

iPera works with government agencies to enhance financial literacy and improve financial understanding across the Philippines. It is important for the economic growth of the country that all residents are financially educated and aware of the importance of creditworthiness.

iPera works with local bloggers and writers to produce educational content, guides and activities to enhance financial literacy. iPera donates to local charities, schools and community groups every month, you can follow our community enhancement program with blog content here.

If you are a blogger and want to have your content displayed here, send it to customersupport@ipera.ph for consideration to publish. You could even earn money off your loan, or payments for your work!

Gaano kalaki ang epekto ng nawawalang bayad sa iyong credit score?

Ipagpalagay na naghahanap ka ng pautang para makapagsimula ng negosyo. Sigurado kang papahintulutan ka dahil natugunan mo na ang lahat ng pamantayan. Ipinapakita rin... Read More

April 12, 2022

Sino ang nag-rereport sa ahensya ng mga Credit Reference?

Nagkaproblema ka ba sa pagkuha ng awtorisasyon para sa credit account na iyon? Mayroon ka bang mataas na rate ng interes sa iyong financing? Kung oo, ang iyong credi... Read More

April 12, 2022

Kung hindi ka makabayad sa takdang araw, ano ang dapat mong gawin?

Maaaring magdulot ng seryosong kahihinatnan para sa iyong financial health ang h... Read More

April 12, 2022

Anong ID ang magandang taglay para makapag-loan?

Kung ikaw ay may intensyon na mag apply for loan, dapat ipakita mo bilang isang aplikante ang lahat ng kinakailangang papeles para sa bawat uri ng proseso ng pautang... Read More

April 12, 2022

Car Loan Options

Ang pagbili ng sasakyan ay nasa bucket list ng maraming millennials at Gen Z. Marahil, ang pagkakaroon ng sasakyan ay nangangahulugan na ikaw ay nasa tamang landas t... Read More

April 12, 2022

Fast Off-Line Lending

Contact us to apply off-line. We will support you through the application process

Clear & Transparent

No hidden fees, ever. That’s our promise

We Care

Your satisfaction is at the heart of what we do. We will always listen to your feedback, questions and concerns.

Totally Secure

We are regulated by the SEC and adhere to all Data Protection Regulations

Most Versatile Lender in the Philippines. Decision in seconds. Money in your bank in minutes.*Terms & conditions apply