Lending off-line through Blue Fin Lending Asia Inc

iPera educates

iPera works with government agencies to enhance financial literacy and improve financial understanding across the Philippines. It is important for the economic growth of the country that all residents are financially educated and aware of the importance of creditworthiness.

iPera works with local bloggers and writers to produce educational content, guides and activities to enhance financial literacy. iPera donates to local charities, schools and community groups every month, you can follow our community enhancement program with blog content here.

If you are a blogger and want to have your content displayed here, send it to customersupport@ipera.ph for consideration to publish. You could even earn money off your loan, or payments for your work!

Pagpili Ng Tamang Credit Card

Kung mayroon kang credit card, may kakayahan ka na makautang upang makabili ng g... Read More

April 12, 2022

Money Saving Tips During COVID-19

Are you familiar with the quote that says, “Save money and money will save you.”?   Read More

April 12, 2022

Paano Makatipid Sa Mga Regalo Sa Holiday

Ang pagbibigay ng regalo ay nakasanayan na nating gawin. Napakasarap sa pakiramdam ang mamigay ng regalo sa mga kaibigan,magulang at sa mga taong malalapit sa iyong ... Read More

April 12, 2022

Mga paraan upang makatipid ng pera sa mga bayarin sa bahay

Ang isang makatotohanang badyet ay makakatulong sa iyo na pamahalaan ang iyong mga kita at paggasta, pati na rin magsilbing gabay para sa malinaw na pagtukoy ng mga ... Read More

April 12, 2022

Kumita Gamit ang Iyong Sasakyan

Ang pagdating ng teknolohiya ay naging posible at komportable ang halos lahat ng bagay sa panahon ngayon. Ang smartphone ay isa sa pinakamalaking bentahe ng teknoloh... Read More

April 12, 2022

Tips Bago Kumuha ng Loan

Ang pagkuha ng pautang ay may kaakibat na ilang mga responsibilidad na maaaring makasama kapag ito ay napabayaan. Pinakamainam na gumawa ng pananaliksik upang makaku... Read More

April 12, 2022

Fast Off-Line Lending

Contact us to apply off-line. We will support you through the application process

Clear & Transparent

No hidden fees, ever. That’s our promise

We Care

Your satisfaction is at the heart of what we do. We will always listen to your feedback, questions and concerns.

Totally Secure

We are regulated by the SEC and adhere to all Data Protection Regulations

Most Versatile Lender in the Philippines. Decision in seconds. Money in your bank in minutes.*Terms & conditions apply